.

Artikelen

Artikelen

Wat betekent de rentestijging voor jouw bedrijf?

Om de torenhoge inflatie in de eurozone te beteugelen heeft de Europese Centrale Bank (ECB) in de afgelopen periode de rente stapsgewijs verhoogd. Sinds vorige zomer zijn we zo van een negatieve rente naar het hoogste rentepeil in dik 20 jaar gegaan. Aangezien de rentetarieven een essentiële factor vormen binnen de economie, is verandering van … Lees meer

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap dwingt DGA tot actie

Sinds begin dit jaar is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap van kracht. Volgens deze wet mag je als DGA samen met je partner maximaal 700.000 euro onbelast lenen van je eigen vennootschap(pen), ook al staan hier zakelijke zekerheden en condities tegenover. Een uitzondering geldt voor de financiering van je eigen woning. Heel wat … Lees meer

Foto door Pavel Danilyuk: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/overeenkomst-advocaat-client-handen-schudden-8112172/

De statuten versus de aandeelhoudersovereenkomst

Het oprichten van een BV is niet zo moeilijk en geschiedt ten overstaan van de notaris, die daarvoor meestal een standaard model gebruikt. Zolang er sprake is van één aandeelhouder is dit ook weinig bezwaarlijk en kunnen de statuten (bij voorkeur) zo beknopt mogelijk zijn. Helaas is het meestal zo dat in het geval van … Lees meer

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR): wel of niet?

Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Bij de erflater of schenker wordt daarnaast inkomstenbelasting geheven over de boekwinst van de activa of aandelen. De erf- en schenkingsbelasting bedraagt tussen 10% en 40% (behoudens vrijstellingen). De inkomstenbelasting varieert tussen 26,9% (box … Lees meer

excessief lenen

Ben jij als dga voorbereid op de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap?

De Tweede Kamer heeft op 13 september 2022 het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap aangenomen. De maatregel geldt per 2023. Zoals de naam al suggereert is de wet bedoeld om bovenmatig lenen van de eigen bv door directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) aan banden te leggen. Want, zo is de redenering, lenen van de bv mondt te … Lees meer

Europese Hof zet deur voor de Pre pack weer open.

Geert Verschuur – n.a.v. de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 28 april 2022 in zake “Heiploeg” Pre pack wat was dat ook al weer? Een vóór het faillissement van een onderneming voorbereide doorstart van die onderneming of een deel er van, te realiseren na het uitspreken van het faillissement. … Lees meer

jurist, M&A, bedrijfsovername

De benoeming van een bestuurder en de managementovereenkomst

Bent u als DGA van een BV-structuur in privé benoemd tot statutair bestuurder van de dochtervennootschap(pen)? Of is dat uw holding? En bent u in loondienst bij de dochtervennootschap(pen) of is er sprake van een managementovereenkomst? Als we kijken naar de juridische gevolgen met betrekking tot aansprakelijkheid en ontslag, zit er dan verschil tussen bovenstaande … Lees meer

jurist, M&A, bedrijfsovername

Hoe beoordeel je aandeelhoudersleningen?

Het is niet ongebruikelijk dat een (groot)aandeelhouder/bestuurder een financiering verstrekt aan “zijn” BV. Deze financiering kent vele vormen. Voorbeelden hiervan zijn rekening-courantverhoudingen, geldleningen (al dan niet kort- of langlopend) en een post “nog te betalen”, bijvoorbeeld wegens niet betaalde management fee, huur, etc. Vraag is hoe deze aandeelhoudersleningen juridisch moeten worden geduid. Onze collega Maarten-Joost … Lees meer

Reputatie banken, eed, belang klanten

Bankierseed stelt accountmanagers en relatiebeheerders van banken voor dilemma

De kredietcrisis (2007-2011) heeft de maatschappelijke reputatie van banken flink beschadigd. Daarom heeft de bancaire sector in de jaren daarna tal van maatregelen genomen om die reputatieschade te herstellen en misstanden in de toekomst te voorkomen. Een daarvan is de invoering van de bankierseed, waarbij medewerkers van banken onder meer beloven dat ze het belang … Lees meer

banken, krediet, financiering

Ondanks ECB-miljoenen laten banken ondernemers in de kou staan. Uit vrees voor het KYC?

Banken kunnen bij de Europese Centrale Bank (ECB) tegen zeer gunstige tarieven geld lenen. De voorwaarde voor het goedkope krediet is dat banken het geld ook daadwerkelijk weer uitlenen. Als ze aan die voorwaarde voldoen, en de kredietverlening minstens op peil weten te houden, krijgen ze een premie van 1% over het geleende bedrag. Ondanks … Lees meer

waardebepaling, prijs, overname

Kopers en verkopers schatten de waarde van een bedrijf bij een overname tot zo’n 2,5 keer lager in dan een overnameadviseur.

Kopers en verkopers schatten de waarde van een bedrijf bij een overname tot zo’n 2,5 keer lager in dan een overnameadviseur. Eén van de belangrijkste oorzaken is een gebrek aan kennis. Dit is de belangrijkste conclusie uit de nieuwe MKB Overname Monitor. Bij Straefin helpen wij u krijg bij uw bedrijfswaardering. Benieuwd wat uw onderneming … Lees meer

Wilt u weten wat Straefin Consultancy voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

  Straefin-logo

  Straefin Consultancy B.V.
  Obrechtstraat 37
  5344 AT Oss

  Telefoon 0412 692565
  E-mail info@straefin.nl