Diensten

Het verkrijgen van financiering, een herstructureringstraject of bedrijfsovernames zijn cruciale fases voor een onderneming. Een juist advies en toegewijde begeleiding van ervaren financiële en juridische specialisten is daarbij noodzakelijk. Straefin Consultancy heeft reeds vele bedrijven succesvol begeleid bij deze trajecten. Hieronder treft u een summiere omschrijving van onze diensten aan. Klik verder voor meer informatie.

Ondernemingsfinanciering

Om in aanmerking te komen voor een financiering is een goed onderbouwd plan essentieel. Straefin begeleidt u bij het complete financieringsproces, van inventarisatie tot onderhandeling met financiers. Lees meer over ondernemingsfinanciering.

Quickscan

Door middel van een quickscan wordt op een snelle, efficiënte wijze inzicht verkregen in de financiële en juridische situatie van een onderneming. Aan de hand van de uitkomsten van de quickscan wordt het vervolgtraject bepaald. Lees meer over quickscan.

Bedrijfsovername en -overdracht

Bij overdracht of overname van een onderneming spelen financiële, fiscale, juridische en vaak ook emotionele aspecten een rol. Daarbij is begeleiding van een objectieve partij van groot belang, zowel voor de koper als verkoper. Straefin Consultancy voert de regie tijdens dit proces. Lees meer over bedrijfsovername en -overdracht.

Managementadvies

Straefin Consultancy assisteert u bij de ontwikkeling van realistische financiële doelstellingen. Dat geeft sturing en energie. Dankzij strategische en operationele adviezen, worden de doelen ook gehaald. (Of u weet precies waarom ze niet gehaald zijn, zodat daar op ingespeeld kan worden.) Lees meer over managementadvies.

Herstructurering

Liquiditeitsproblemen kunnen een acute bedreiging vormen voor de continuïteit van een onderneming. Straefin Consultancy maakt uw positie en de oorzaak van de liquiditeitskrapte inzichtelijk. Vervolgens brengen we oplossingen in kaart. Waar nodig volgt een herstructureringsplan, implementatie, etc. Lees meer over herstructurering.

Startersbegeleiding

Straefin helpt startende ondernemers bij het opstellen van een plan, rechtsvormkeuze, algemene voorwaarden, standaardcontracten, haalbaarheidsanalyse en financiering. Dat brengt niet alleen structuur voor uzelf. Dankzij Straefin komt u ook richting stakeholders beslagen ten ijs. Lees meer over startersbegeleiding.