Bedrijfsoverdracht en -overname

De overdracht of overname van een onderneming is een complex traject. Er spelen daarbij fiscale, juridische en vaak ook emotionele aspecten een rol. Zowel de koper als verkoper dient zich daarbij te laten ondersteunen door deskundigen. Straefin Consultancy heeft reeds tientallen bedrijven succesvol en efficiënt ondersteund bij dergelijke trajecten.

Indien nodig worden extra deskundigen zoals fiscalisten en accountants (Due Diligence) ingeschakeld. Straefin Consultancy voert echter altijd de regie over het proces en blijft het aanspreekpunt.

Het bepalen van een reële waarde vraagt om een grondige analyse van de onderneming en de markt waarin zij actief is. De verwachtingen van de koper en verkoper dienen perfect gemanaged te worden.

Straefin Consultancy houdt daarbij rekening met alle relevante aspecten, dus niet alleen de waarde van de onderneming. Bijvoorbeeld met de emotionele lading die inherent is aan een bedrijfsoverdracht. In aanloop naar de bedrijfsoverdracht heeft Straefin daarom ook een objectiverende rol.Daarnaast begeleiden wij het overdrachtsproces op het terrein van:

  • Waardebepaling
  • Opstellen van een verkoopmemorandum
  • Selecteren van geschikte overnamekandidaten
  • Intentieverklaring/verkoopovereenkomst

Indien u een onderneming te koop aangeboden krijgt of zelf actief op zoek gaat naar een geschikte overnamekandidaat, begeleidt Straefin Consultancy u voor en tijdens het aankoopproces met:

  • Selectie geschikte overnamekandidaten
  • Toetsen overnameprijs
  • Aankooponderhandelingen/opstellen koopovereenkomst
  • Bepalen overnamestructuur
  • Financiering aankoop