Herstructurering

Tijdelijke of structurele liquiditeitsproblemen kunnen een ernstige bedreiging vormen voor de continuïteit van een onderneming. Liquiditeitstekorten leiden niet zelden tot faillissement. Tijdig handelen is daarom noodzakelijk. De aard en oorzaak van de liquiditeitskrapte is essentieel voor het vinden van de juiste oplossing.

Straefin Consultancy staat u hierin bij door het in beeld brengen van:Liquiditeitsproblemen zijn niet per definitie een gevolg van onvoldoende rentabiliteit. Ook sterke groei, een onjuiste financieringsstructuur of slecht activabeheer (investeringen/voorraden/debiteuren) kunnen leiden tot liquiditeitstekorten. Straefin achterhaalt voor u de oorzaak.

Afhankelijk van de oorzaak van de liquiditeitsproblemen en de financiële positie van de onderneming zijn verscheidene opties denkbaar zoals:

  • Herfinanciering van de onderneming 
  • Verkoop van (een deel van) de activa
  • Verkoop van (een deel van) de onderneming
  • Doorstart van (een deel van) de onderneming

Aan de hand van een herstructureringsplan wordt toegelicht op welke wijze de liquiditeitspositie op korte en langere termijn wordt verbeterd. Indien noodzakelijk worden stakeholders (zoals financiers, handelscrediteuren en overige schuldeisers) verzocht hun medewerking aan de herstructurering te verlenen.

Straefin Consultancy initieert en coördineert het overleg met relevante stakeholders. De basis hiervoor wordt gevormd door een financieringsplan (memorandum).