Managementadvies / strategische begeleiding

Werken met (financiële) doelstellingen op de korte en lange termijn geeft richting aan de activiteiten in uw bedrijf. Deze doelstellingen worden vertaald naar de strategie van uw onderneming. Met een goede strategie is uw onderneming beter in staat te reageren op de kansen en bedreigingen uit de markt.

Straefin Consultancy assisteert u bij de:Bij de interne analyse worden de huidige financiële positie, de (administratieve) organisatie, de bedrijfsstructuur en de bedrijfsprocessen beschreven. Daarnaast worden de diverse product-marktcombinaties in beeld gebracht.

De externe analyse bestaat uit de beschrijving van de omgeving waarin de onderneming actief is. In de analyse worden de markt, marktontwikkelingen, concurrentie en de positie die de onderneming thans inneemt betrokken.

Op basis van het tijdens de interne en externe analyse verkregen inzicht worden nieuwe doelstellingen geformuleerd. Zowel het einddoel als de tussenstations worden beschreven. Periodiek wordt geëvalueerd in hoeverre de onderneming op koers ligt bij het realiseren van haar doelstellingen. Bijvoorbeeld doelstellingen op het gebied van rendement, efficiency en marktaandeel.

Om doelstellingen te bereiken is het van belang deze om te zetten naar een strategie. Een goede implementatie en borging van de strategie is daarbij essentieel. Straefin Consultancy begeleidt u bij de invoering van de strategie. Samen met u zorgen we ervoor dat de ingezette strategie binnen alle geledingen van uw onderneming wordt uitgedragen.