Quickscan

Snel duidelijkheid krijgen in de oorzaken van de problemen en welke juridische risico's er zijn is meestal essentieel voor de continuïteit van een onderneming. Via een quickscan worden deze oorzaken in beeld gebracht aan de hand waarvan een gericht herstelplan kan worden opgesteld.

De quickscan wordt toegepast in situaties waarbij de urgentie is geboden of waarbij de problematiek nog niet (geheel) duidelijk is. De bevindingen uit de quicscan worden teruggekoppeld door middel van een heldere, kernachtige rapportage inclusief samenvatting en conclusie. De resultaten van de quickscan kunnen later in een eventueel memorandum verwerkt.