Startersbegeleiding

Als startende ondernemer staat u voor tal van nieuwe keuzes. Naast het analyseren van de markt waarin u gaat opereren, moet worden nagedacht over rechtsvorm, interne organisatie en financiering.

Het verdient aanbeveling uw plannen gestructureerd te presenteren. Zowel voor uzelf als voor relevante stakeholders.

Straefin Consultancy assisteert u bij:

  • Het opstellen van een ondernemingsplan
  • De rechtsvormkeuze
  • Het uitvoeren van een haalbaarheidsanalyse
  • Het zoeken naar een passende financiering
  • Het monitoren van ontwikkeling van uw activiteiten (coaching)
  • Het opstellen van algemene voorwaarden en het hanteren daarvan
  • Het opstellen van standaardcontracten