.

Hoe beoordeel je aandeelhoudersleningen?

Het is niet ongebruikelijk dat een (groot)aandeelhouder/bestuurder een financiering verstrekt aan “zijn” BV. Deze financiering kent vele vormen. Voorbeelden hiervan zijn rekening-courantverhoudingen, geldleningen (al dan niet kort- of langlopend) en een post “nog te betalen”, bijvoorbeeld wegens niet betaalde management fee, huur, etc.
Vraag is hoe deze aandeelhoudersleningen juridisch moeten worden geduid.

Onze collega Maarten-Joost heeft hier een interessant artikel over geschreven voor Accountancy Vanmorgen.
Het volledige artikel leest u hier: https://lnkd.in/dSWaQhxU