Straefin

Ondernemers hebben hulp van specialisten nodig bij de financiering van hun onderneming. Financieel advies en daaruit voortvloeiende strategische en juridische adviezen. Straefin Consultancy voorziet in die groeiende adviesbehoefte. Lees meer over onze missie, visie en strategie.

De naam Straefin is opgebouwd uit strategic, asset and equity finance. Straefin Consultancy geeft strategisch ondernemingsadvies, bancair advies en advies op het gebied van het aantrekken van risicodragend en eigen vermogen.

In tegenstelling tot diverse andere adviesbureaus, is Straefin Consultancy volledig onafhankelijk. We zijn niet gedreven door de afzet van eigen producten of geforceerde kruisbestuiving tussen afdelingen. Het advies van Straefin Consultancy is enkel gericht op het belang van de onderneming. Lees meer over onze werkwijze.