Geert Verschuur

Geert Verschuur is vanaf januari 2016 als Legal Counsel aan Straefin Consultancy B.V. verbonden, voorheen was Geert werkzaam als advocaat / partner. 

Geert Verschuur, jurist, heeft jarenlang als advocaat/ partner gewerkt op een van de grotere advocatenkantoren van zuid Nederland.

Hij is betrokken geweest bij grote bedrijfsreorganisaties, faillissementen, prepacks en doorstarts. Hij adviseerde zowel aan kopers als aan de verkopers kant bij overnames, zowel aandelen- als activatransacties, en in het verlengde daarvan ondersteunde hij bij het opzetten van vennootschapsrechtelijke structuren en het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten. Bij conflicten tussen aandeelhouders of bestuurders bemiddelde en overlegde hij op zoek naar oplossingen.

Vanwege zijn jarenlange proceservaring zowel als advocaat als rechterplaatsvervanger is hij als geen ander in staat de kansen en risico's van gerechtelijke procedures in te schatten en met die kennis te trachten (dreigende) procedures voortijdig te regelen of te voorkomen. Hij is buitengewoon lid van Insolad (de vereniging van insolventie advocaten). Met al die kennis en ervaring staat hij thans de relaties van Straefin Consultancy B.V. bij.

Geert Verschuur