Missie, visie en strategie

De missie van Straefin Consultancy is om middels strategische advisering een onderscheidende bijdrage te leveren aan de continuïteit en de ontwikkeling van de onderneming van haar opdrachtgever.

Visie

In toenemende mate bestaat er behoefte aan een allround (financieel) sparring partner die zich mede verantwoordelijk voelt voor het totale reilen en zeilen van een onderneming. Het belang van de onderneming wordt alleen gediend bij een integraal advies waarbij alle facetten binnen een onderneming worden belicht en gewogen.

Strategie

De mensen van Straefin Consultancy kruipen als het ware in de huid van de ondernemer. Gewapend met specialistische kennis, een jarenlange ervaring en een oprechte interesse in de onderneming en de ondernemer, maakt Straefin Consultancy een grondige analyse van de onderneming. Dit betreft het management en medewerkers, financiële positie, marktsituatie, strategie, omgevingsfactoren en stakeholders zoals aandeelhouders, financiers, leveranciers, afnemers en maatschappelijke organisaties.

De bevindingen worden geprojecteerd op de filosofie, zo u wilt "de droom" en de drijfveren van de ondernemer. Middels dialoog waarbij de ondernemer wordt geconfronteerd met sterke en minder sterke kwaliteiten. Van hieruit wordt de onderneming gepositioneerd op het pad dat de ondernemer voor ogen heeft om zijn droom te realiseren. Vaak zullen bijstellingen nodig blijken: noodzakelijke competenties zijn niet altijd aanwezig, financiële middelen zijn meestal beperkt en de drukte van alle dag maakt uitstel verleidelijk. Straefin Consultancy helpt u hierbij: zij brengt niet alleen een totaaladvies uit op basis van de genoemde analyse van uw onderneming, maar zij helpt u ook om dit advies te implementeren.