Werkwijze

Afhankelijk van omstandigheden of vraagstelling wordt de onderneming aan een (uitgebreide) analyse onderworpen. Een onderneming kan op een groot aantal onderdelen - zoals ondernemingsactiviteiten, juridische structuur, interne en personele organisatie, marktpositie, strategie, commercieel beleid en financiële structuur - door Straefin Consultancy in beeld worden gebracht.

De analyse wordt vastgelegd in een memorandum. Het memorandum bevat tevens aanbevelingen ten aanzien van mogelijke aanpassingen in de financierings- en/of organisatiestructuur, strategie en beleid. Straefin Consultancy begeleidt de onderneming bij de implementatie hiervan. Het memorandum dient daarbij als leidraad en naslagwerk.

Straefin Consultancy wordt op declaratiebasis betaald door haar opdrachtgevers. Onze advisering dient daarom altijd het belang van de opdrachtgever.

 

Straefin Consultancy beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten op fiscaal, administratief en bedrijfskundig gebied die desgewenst ad hoc worden ingezet. Straefin Consultancy voert daarbij de regie en blijft daarom het aanspreekpunt.