.

Wat betekent de rentestijging voor jouw bedrijf?

Om de torenhoge inflatie in de eurozone te beteugelen heeft de Europese Centrale Bank (ECB) in de afgelopen periode de rente stapsgewijs verhoogd. Sinds vorige zomer zijn we zo van een negatieve rente naar het hoogste rentepeil in dik 20 jaar gegaan. Aangezien de rentetarieven een essentiële factor vormen binnen de economie, is verandering van … Lees meer

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap dwingt DGA tot actie

Sinds begin dit jaar is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap van kracht. Volgens deze wet mag je als DGA samen met je partner maximaal 700.000 euro onbelast lenen van je eigen vennootschap(pen), ook al staan hier zakelijke zekerheden en condities tegenover. Een uitzondering geldt voor de financiering van je eigen woning. Heel wat … Lees meer

Ben jij als dga voorbereid op de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap?

excessief lenen

De Tweede Kamer heeft op 13 september 2022 het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap aangenomen. De maatregel geldt per 2023. Zoals de naam al suggereert is de wet bedoeld om bovenmatig lenen van de eigen bv door directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) aan banden te leggen. Want, zo is de redenering, lenen van de bv mondt te … Lees meer

Hoe beoordeel je aandeelhoudersleningen?

jurist, M&A, bedrijfsovername

Het is niet ongebruikelijk dat een (groot)aandeelhouder/bestuurder een financiering verstrekt aan “zijn” BV. Deze financiering kent vele vormen. Voorbeelden hiervan zijn rekening-courantverhoudingen, geldleningen (al dan niet kort- of langlopend) en een post “nog te betalen”, bijvoorbeeld wegens niet betaalde management fee, huur, etc. Vraag is hoe deze aandeelhoudersleningen juridisch moeten worden geduid. Onze collega Maarten-Joost … Lees meer

Bankierseed stelt accountmanagers en relatiebeheerders van banken voor dilemma

Reputatie banken, eed, belang klanten

De kredietcrisis (2007-2011) heeft de maatschappelijke reputatie van banken flink beschadigd. Daarom heeft de bancaire sector in de jaren daarna tal van maatregelen genomen om die reputatieschade te herstellen en misstanden in de toekomst te voorkomen. Een daarvan is de invoering van de bankierseed, waarbij medewerkers van banken onder meer beloven dat ze het belang … Lees meer

Ondanks ECB-miljoenen laten banken ondernemers in de kou staan. Uit vrees voor het KYC?

banken, krediet, financiering

Banken kunnen bij de Europese Centrale Bank (ECB) tegen zeer gunstige tarieven geld lenen. De voorwaarde voor het goedkope krediet is dat banken het geld ook daadwerkelijk weer uitlenen. Als ze aan die voorwaarde voldoen, en de kredietverlening minstens op peil weten te houden, krijgen ze een premie van 1% over het geleende bedrag. Ondanks … Lees meer