.

De statuten versus de aandeelhoudersovereenkomst

Foto door Pavel Danilyuk: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/overeenkomst-advocaat-client-handen-schudden-8112172/

Het oprichten van een BV is niet zo moeilijk en geschiedt ten overstaan van de notaris, die daarvoor meestal een standaard model gebruikt. Zolang er sprake is van één aandeelhouder is dit ook weinig bezwaarlijk en kunnen de statuten (bij voorkeur) zo beknopt mogelijk zijn. Helaas is het meestal zo dat in het geval van … Lees meer

Hoe beoordeel je aandeelhoudersleningen?

jurist, M&A, bedrijfsovername

Het is niet ongebruikelijk dat een (groot)aandeelhouder/bestuurder een financiering verstrekt aan “zijn” BV. Deze financiering kent vele vormen. Voorbeelden hiervan zijn rekening-courantverhoudingen, geldleningen (al dan niet kort- of langlopend) en een post “nog te betalen”, bijvoorbeeld wegens niet betaalde management fee, huur, etc. Vraag is hoe deze aandeelhoudersleningen juridisch moeten worden geduid. Onze collega Maarten-Joost … Lees meer