.

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap dwingt DGA tot actie

Sinds begin dit jaar is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap van kracht. Volgens deze wet mag je als DGA samen met je partner maximaal 700.000 euro onbelast lenen van je eigen vennootschap(pen), ook al staan hier zakelijke zekerheden en condities tegenover. Een uitzondering geldt voor de financiering van je eigen woning. Heel wat … Lees meer

Hoe beoordeel je aandeelhoudersleningen?

jurist, M&A, bedrijfsovername

Het is niet ongebruikelijk dat een (groot)aandeelhouder/bestuurder een financiering verstrekt aan “zijn” BV. Deze financiering kent vele vormen. Voorbeelden hiervan zijn rekening-courantverhoudingen, geldleningen (al dan niet kort- of langlopend) en een post “nog te betalen”, bijvoorbeeld wegens niet betaalde management fee, huur, etc. Vraag is hoe deze aandeelhoudersleningen juridisch moeten worden geduid. Onze collega Maarten-Joost … Lees meer