.

Uw vraag

Uw vraag

Als ondernemer moet u steeds vaker en sneller complexe besluiten nemen om de continuïteit en ontwikkeling van uw onderneming te waarborgen.

Snelle veranderingen maken besluitvorming complex

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Kennis veroudert snel, behoeften van klanten veranderen, de concurrentie neemt toe en de levensduur van producten en diensten wordt korter. Uw onderneming moet voortdurend in dat hoge tempo mee veranderen. Als ondernemer moet u daardoor steeds vaker en sneller complexe besluiten nemen om de continuïteit en ontwikkeling van uw onderneming te waarborgen.

Complexe besluitvorming vraagt om specialistische kennis

In de snel veranderende wereld neemt de complexiteit van de besluitvorming verder toe. Dat vraagt steeds vaker om specialistische kennis. Met ons team van ervaren financiële en juridische specialisten helpen we u bij het maken van keuzes in complexe situaties. En bij de succesvolle uitvoering daarvan. We bieden strategisch en resultaatgericht advies; helder en toepasbaar, zodat u er direct zelf mee verder kunt. We begeleiden, adviseren en assisteren u met:

advies voor ondernemers strategie

♦ Ondernemingsfinanciering
Om in aanmerking te komen voor financiering is een goed onderbouwd plan essentieel. We helpen u met het opstellen daarvan. En we begeleiden het complete financieringsproces, van inventarisatie tot en met de onderhandeling met financiers.

♦ Bedrijfswaardering
De bepaling van de economische waarde van bedrijven, bedrijfsonderdelen of activiteiten in het kader van overnames, geschillen of investeringsbeslissingen.

♦ Bedrijfsoverdracht en –overname
De overdracht of overname van een onderneming is een complex traject waarin financiële, fiscale, juridische en vaak ook emotionele aspecten een rol spelen. Zowel koper als verkoper zijn gebaat bij de regie en begeleiding van een objectieve en deskundige partij.

♦ Managementadvies en strategische begeleiding
Realistische financiële doelstellingen geven energie en sturing aan uw bedrijfsactiviteiten. Wij assisteren u bij de ontwikkeling daarvan. En we geven strategisch en operationeel advies om die doelen ook te bereiken.

♦ Herstructurering
Liquiditeitsproblemen kunnen een acute bedreiging vormen voor de continuïteit van een onderneming. Wij maken uw positie en de oorzaken van liquiditeitskrapte inzichtelijk en brengen oplossingen in kaart. En zo nodig begeleiden we u bij de ontwikkeling en implementatie van een herstructureringsplan.

♦ Quickscan
Soms is het nodig om snel inzicht te krijgen in de financiële en juridische situatie van een onderneming. In dat geval voeren we een quickscan uit. De uitkomsten daarvan gebruiken we om het vervolgtraject te bepalen.

Onze werkzaamheden worden vaak samengevat onder de noemer Corporate finance.
Dit is het geheel aan activiteiten en handelingen met betrekking tot het gehele kapitaal van een onderneming, met als doel te zorgen voor een maximale waarde van aandelen, rekening houdend met alle beschikbare middelen die een onderneming heeft.

Wilt u weten wat Straefin Consultancy voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

  Straefin-logo

  Straefin Consultancy B.V.
  Obrechtstraat 37
  5344 AT Oss

  Telefoon 0412 692565
  E-mail info@straefin.nl