.

Herstructurering

Herstructurering

"Bij liquiditeitsproblemen is tijdig en doeltreffend handelen noodzakelijk voor de continuïteit van de onderneming."

Acute bedreiging

Liquiditeitsproblemen kunnen een acute bedreiging vormen voor de continuïteit van uw onderneming. Niet zelden leidt een liquiditeitstekort tot faillissement. Tijdig en doeltreffend handelen is dan ook noodzakelijk. Wij maken uw financiële positie en de oorzaken van de liquiditeitskrapte inzichtelijk en brengen oplossingen in kaart. En zo nodig begeleiden we u bij de ontwikkeling en implementatie van een herstructureringsplan.

Oplossing

Liquiditeitsproblemen zijn niet per definitie een gevolg van onvoldoende rentabiliteit. Ook sterke groei, een onjuiste financieringsstructuur of slecht activabeheer (investeringen, voorraden, debiteuren) kunnen leiden tot liquiditeitstekorten. Het is belangrijk om de oorzaak te achterhalen. Want die is mede bepalend voor de oplossing, bijvoorbeeld: herfinanciering van de onderneming; verkoop van (een deel van) de activa; verkoop van (een deel van) de onderneming, of doorstart van (een deel van) de onderneming.

Herstructureringsplan

In een herstructureringsplan zetten we uiteen hoe de liquiditeitspositie op korte en langere termijn wordt verbeterd. Als dat nodig is verzoeken we stakeholders als financiers, handelscrediteuren en overige schuldeisers hun medewerking te verlenen aan de herstructurering. Wij initiëren en coördineren het overleg met relevante stakeholders. De basis hiervoor wordt gevormd door een financieringsplan (memorandum).

Wilt u weten wat Straefin Consultancy voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

  Straefin-logo

  Straefin Consultancy B.V.
  Obrechtstraat 37
  5344 AT Oss

  Telefoon 0412 692565
  E-mail info@straefin.nl