.

Ondernemingsfinanciering

Ondernemingsfinanciering

"Een goed onderbouwde aanvraag is tegenwoordig essentieel om in aanmerking te komen voor financiering."

Financieringsaanvraag

Om ondernemingsdoelstellingen te realiseren is vaak externe financiering nodig. Maar financiële instellingen zijn momenteel buitengewoon kritisch en terughoudend bij het verstrekken van financiering. Daarom is een zorgvuldig voorbereide en goed onderbouwde aanvraag, meer dan ooit, essentieel om in aanmerking te komen voor financiering. Onze specialisten helpen u met het opstellen daarvan. En we begeleiden het complete financieringsproces, van inventarisatie tot en met de onderhandeling met financiers.

Alternatieven

Bij de invulling van uw financieringsbehoefte houden wij de verschillende alternatieven tegen het licht. Naast de reguliere bancaire financiering bekijken we ook de mogelijkheid en noodzaak van het verschaffen van risicodragend vermogen door aandeelhouders of investeerders en/of het aantrekken van door de overheid gegarandeerde financieringen en subsidies.

Het financieringsproces

Onze begeleiding van het financieringsproces bestaat uit de volgende onderdelen:

Aan de hand van de (financiële) informatie die u aanlevert brengen we de actuele financiële situatie in beeld. We bekijken welke acties nodig zijn om de continuïteit van de onderneming op korte en langere termijn te waarborgen.

We brengen de financiële en organisatorische consequenties van de financieringsvraag in kaart en adviseren u over mogelijke risico's. Daarbij kijken we onder meer naar de ondernemerskwaliteiten, de interne organisatie en structuur, de markt en de positie van de onderneming in die markt.

We stellen vast hoe de financiering moet worden ingericht. Enerzijds onderzoeken we welke financieringsvorm het meest geschikt is, anderzijds gaan we na welke juridische en organisatorische structuur passend is. Daarbij is beperking van risico's (waaronder aansprakelijkheid) een belangrijk uitgangspunt.

In een memorandum geven we een gestructureerde beschrijving van de onderneming en haar activiteiten. Naast een organisatorische, commerciële en financiële analyse gaan we in op eventuele investeringen en kredietbehoefte. We geven gedetailleerd aan hoe de kredietbehoefte wordt ingevuld. Het memorandum wordt aan potentiële financiers en belanghebbenden ter beschikking gesteld.

Op basis van het memorandum brengen potentiële financiers hun offerte uit. De uitgebrachte offertes worden met elkaar vergeleken en getoetst aan de vraagstelling. Ook bekijken we of de condities en voorwaarden marktconform zijn en recht doen aan de kwaliteit van de onderneming. Desgewenst voeren we namens u de onderhandelingen met de aanbieders.

Na afronding van een financieringstraject blijven we desgewenst als adviseur betrokken bij uw onderneming. Door de analyses die we hebben uitgevoerd hebben we een gedetailleerd beeld van wat er speelt in uw onderneming. Dat maakt ons een kritische sparring partner.

Wilt u weten wat Straefin Consultancy voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

  Straefin-logo

  Straefin Consultancy B.V.
  Obrechtstraat 37
  5344 AT Oss

  Telefoon 0412 692565
  E-mail info@straefin.nl